Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem sklepu i serwisu internetowego www.scharf.pl

Kim jesteśmy

Właścicielem Sklepu Internetowego i administratorem państwa danych jest Scharf Instruments Małgorzata Szkolnicka-Ryś, Sady, ul. Ogrodowa 8, 62-080 Tarnowo Podgórne, NIP: 6921315701, zwanym dalej Scharf Instruments.

Adres naszej strony internetowej to: scharf.pl

Jakie dane osobiste zbieramy i dlaczego je zbieramy

Dane osobowe zbierane przez Scharf za pośrednictwem Serwisu Internetowego są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.

 Kontakt z administratorem danych możliwy jest za pośrednictwem e-mail: biuro@scharf.pl

Scharf Instruments zbiera informacje dotyczące osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne dalej nazywanych  Użytkownikami.

 Dane osobowe Użytkowników są zbierane w przypadku: rejestracji konta w Serwisie Internetowym, w celu utworzenia indywidualnego konta i zarządzania tym kontem, składania zamówienia w Serwisie Internetowym, w celu wykonania umowy sprzedaży, korzystania z usługi formularza kontaktowego w Serwisie Internetowym w celu wykonania umowy świadczonej drogą elektroniczną.

Sprzedaż w sklepie internetowym prowadzona jest TYLKO na zasadach B2B i nie jest prowadzona dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne i niezbędne do realizacji powyżej wymienionych celów: obsługi konta Użytkownika, realizacji zamówienia, wykonania umowy, wystawienia faktury, dostarczenia towaru i wszelkich działań związanych z obsługą posprzedażową jak również konicznością wywiązania się z obowiązków prawnych, podatkowych i skarbowych ciążących na Administratorze.

Dane Użytkowników będą przechowywane przez okres określony przez przepisy rachunkowo-podatkowe, czyli co najmniej 6 lat.

W przypadku składania zamówienia lub rejestracji konta w Serwisie Internetowym, Użytkownik podaje: imię i nazwisko, nazwę firmy, adres prowadzonej działalności gospodarczej (ulica, numer domu, kod pocztowy, miasto), numer NIP, numer telefonu, adres e-mail. Użytkownik ma możliwość podać również adres dostawy towaru inny niż podany jako miejsce główne prowadzonej działalności a będące dodatkowym miejscem prowadzonej działalności.

Podczas rejestracji konta w Serwisie Internetowym Użytkownik samodzielnie ustala indywidualne hasło dostępu do swojego konta.

Podczas korzystania ze Strony Internetowej Serwisu mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.

Gdzie przekazujemy Twoje dane?

Dane osobowe Użytkownika przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta Scharf Instruments przy prowadzeniu Serwisu Internetowego i realizacji zamówienia.

Scharf Instruments udostępni dane osobowe uprawnionym organom państwowym, w szczególności jednostkom organizacyjnym Prokuratury, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej w przypadku skierowania takiego żądania przez wymienione organa.

Jakie masz prawa do swoich danych?

Użytkownik ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzielił Scharf Instruments. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Scharf Instruments zgodnie z prawem.

Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych.

Jeżeli sprzeciw Użytkownika okaże się zasadny i Scharf Instruments nie będzie miał innej podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych, dane osobowe Użytkownika zostaną usunięte, wobec przetwarzania których, Użytkownik wniósł sprzeciw.

Użytkownik ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych.

Użytkownik ma prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli: dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane przetwarzane, wycofał określoną zgodę, wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania jego danych w celach marketingowych, dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.

 Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych w następujących przypadkach: gdy kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych, gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych Użytkownik zażąda ograniczenia ich wykorzystania, gdy dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane.

Użytkownik ma prawo uzyskać od Administratora potwierdzenie, czy przetwarza dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce Użytkownik ma prawo uzyskać dostęp do swoich danych osobowych, uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych.

Użytkownik ma prawo do żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania jego danych osobowych, które są nieprawidłowe.

Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: biuro@scharf.pl

 

Ciasteczka

Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

Jeśli zostawisz na naszej witrynie komentarz, będziesz mógł wybrać opcję zapisu twojej nazwy, adresu email i adresu strony internetowej w ciasteczkach, dzięki którym podczas pisania kolejnych komentarzy powyższe informacje będą już dogodnie uzupełnione. Te ciasteczka wygasają po roku.

Jeśli masz konto i zalogujesz się na tej witrynie, utworzymy tymczasowe ciasteczko na potrzeby sprawdzenia czy twoja przeglądarka akceptuje ciasteczka. To ciasteczko nie zawiera żadnych danych osobistych i zostanie wyrzucone kiedy zamkniesz przeglądarkę.

Podczas logowania tworzymy dodatkowo kilka ciasteczek potrzebnych do zapisu twoich informacji logowania oraz wybranych opcji ekranu. Ciasteczka logowania wygasają po dwóch dniach, a opcji ekranu po roku. Jeśli zaznaczysz opcję „Pamiętaj mnie”, logowanie wygaśnie po dwóch tygodniach. Jeśli wylogujesz się ze swojego konta, ciasteczka logowania zostaną usunięte.

Jeśli zmodyfikujesz albo opublikujesz artykuł, w twojej przeglądarce zostanie zapisane dodatkowe ciasteczko. To ciasteczko nie zawiera żadnych danych osobistych, wskazując po prostu na identyfikator przed chwilą edytowanego artykułu. Wygasa ono po 1 dniu.

Jeśli masz konto użytkownika albo dodałeś komentarze w tej witrynie, możesz zażądać dostarczenia pliku z wyeksportowanym kompletem twoich danych osobistych będących w naszym posiadaniu, w tym całość tych dostarczonych przez ciebie. Możesz również zażądać usunięcia przez nas całości twoich danych osobistych w naszym posiadaniu. Nie dotyczy to żadnych danych które jesteśmy zobligowani zachować ze względów administracyjnych, prawnych albo bezpieczeństwa.

Regulamin sklepu internetowego